اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای پژمان یغمایی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات
پیش بینی روند و تحلیل بازار تبادل ارز خارجی با استفاده از متن کاوی
20اسفند1396
جلسه دفاع از رساله: آقای احسان خاکبازان، گروه مهندسی صنایع
پكپارچه سازي تصميمات فيزيكي و مالي در يك زنجيره تامين مبتني بر ارزش تحت شرايط عدم قطعيت
19اسفند1396
جلسه دفاع از رساله: خانم مينا مزرعه فراهاني،مهندسی صنایع
طراحي مدل مكان يابي وبرون بري در لجستيك اضطراري (در شرايط وقوع زلزله)
19اسفند1396
جلسه دفاع از رساله: خانم مهنرناز حیدری، گروه مهندسی صنایع
ارائه الگويي براي كاهش مساله كارگزاري در سرمايه گذاري خطر پذير با توجه به رشد شركتهاي دانش بنيان
19اسفند1396
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاعیه آقای ایمان دهقان
عنوان: پایان نامه طراحی فرآیند پویای نوبت انواع جراحی قلب باز بر اساس حداکثر ضرب الاجل در جراحی بیمار
30دی1396